Årsmötet 2015

22 juni, 2015

Dalarnas årsmöte 2014-2015 hölls i Citrofix lokaler i Borlänge den 21/5-15.
Närvarande var 16st medlemmar från olika delar av länet.
Årsmötet förlöpte i en Bra anda.
Styrelsen omvaldes.
Mats Lindén och Sture Elnäs som startade dalasektionen berättade om klubbens 25-åriga historia.
Gun-Britt Högander ville ha bara kaffe med dopp till en kostnad 25Kr/pers. Och lämna löksoppan därhän.
De som vill ha ett Årsmötesprotokoll hör av Dig till Jörgen Britts.
Nedan finns verksamhetsberättelsen och foton från mötet.

Verksamhetsberättelse 2014-2015
Dala-sektionen av Svenska Citroénklubben

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Jörgen Britts Ordf.
Mats Lindén Kassör.
Gun-Britt Högander Sekreterare.
Ulla Israelsson Styrelseledamot.
Åke Modén Styrelseledamot.
Joakim Rindenhielm Styrelseledamot.
Revisor är Sture Elnäs.

Ett lyckat verksamhetsår med mycket engagemang och många aktiviteter och sammankomster har skett.
Deltagarantalet har stadigvarande legat på ca 25% med några toppar på 35% av SCK:s medlemsantal i Dalarna.
Dalasektionens ekonomi är fortsatt god. Vi bedömer att inga äskanden behöver göras för att bedriva Dalasektionens löpande verksamhet.
Eventuellt kan vi söka bidrag från moderklubben till firandet av DS och CX:s jubileum i Leksand till hösten för detta specifika tillfälle.
Under verksamhetsåret har skickats ut 11st mail med information om träffar etc. och ett brevutskick till dom som ej har mail på grund av flyttat årsmöte.
Dessutom har kronologen uppdaterats kontinuerligt och Gunn-Britt skrivit i Auto´gënial om Dalarna i varje nummer under året.
Citroénklubben har fått ny hemsida. Vilket resulterat i att även vi fått ny hemsida, som nu är aktiv och rapporterar om träffar med bilder för Dig som ej kan närvara.
Första träffen på nya verksamhetsåret blev Fest För Franska Fordon i Rembo, på Avesta flygfält.
Dagen efter var det gränsträff i Norberg hemma hos Karl-Erik Wengrud som gick bort dagen innan gränsträffen. Hans Fru tyckte att vi skulle ha träffen i alla fall för att hedra hans minne. Träffen blev vid gammelgårdarna i Norberg. Vi kommer alltid att minnas Karl-Erik med glädje !
Så blev vi inbjudna av Gävleborgssektionen till Järnvägsmusett i Gävle där det var utställning av Franska fordon.
Citroénklubbens stora sommarträff i Gränna samlade 21st/pers från Dalarna.
Gävleborgssektionen bjöd in Citronister i Gästrikland, Hälsingland, Dalarna, Västmanland och Uppland, till träff hos Bjarne Ragnarsson, Älvkarleö.
I november hade vi möte om hur växellådan fungerar hur man renoverar den. Lärare Åke Modén
December var det sedvanlig Julfest. Ovanligt mycket Citronister.
Januari var det startmotorer och generatorer som behandlades. Lärare Åke Modén
I februari hade Stirling Sjöö bildvisning av sina renoverade bilar CX och GSA. Det var både begripligt och trevligt förklarat.
Mars blev det trevligt klockfyllarmöte. Jorma höll i detta.
April så fick vi lära oss att byta kulbult på Mats Linden´s DS. Lärare Åke Modén
Tack Lars Lyrvall för Pensionärsönskan att få åka 2CV. Se dalarnas hemsida.
Tack Åke Modén för Du lär oss meka med våra Citroénger med många tricks och finurliga lösningar.
Vi tackar alla medlemmar som har bidragit till fin gemenskap och tack Joakim för att vi får hålla till i Citrofixlokalerna
Vi tackar även Gun-Britt för att hon utöver sekreterarjobbet även ser till att vi får något att äta och dricka till den symboliska summan av 50:-