Träff kalender

Hej !
Nytt År nya utmaningar, hoppas på ett trevligt Citroen År.
Nu är det dags för träffar i Citroénklubben i Dalarna.
Så i år hoppas jag få träffa alla gamla och nya medlemmar.
Helst i en Citroén förstås, men Du är givetvis välkommen även om inte bilen är klar.
Det finns möjligheter att få åka med i en Citroën.
Träffkalender finns i kronologen på klubbens hemsida med karta för varje aktivitet.
Försöker sända ett mail till varje aktivitet som vanligt några dagar innan.
Träffkalender
Se kronologen