Gränsträffen i Norberg den 16 Augusti 2015

24 september, 2015

Gränsträffen I Norberg som har varit tradition i 21 år. I år trodde vi inte skulle bli av men Monica Wengrud ringde och bad oss komma. Vi var ett 20 tal bilar från Västmanland, Dalarna och Gävleborg som letat oss dit. Det vart en trevlig fest som vanligt. Det vart långbord med medhaft skaffning. Samt många olika citroén modeller att se och diskutera om. Vi tackar Monica för hennes gästfrihet. Se bilder.